Przez ponad pół roku funkcjonowania RODO w Naszym otoczeniu wiele zdążyliśmy zaobserwować. Sami ciągle poszukujemy nowych, coraz bardziej skutecznych i dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań. Rozwijamy się razem z naszymi klientami. 

TOMASZ IZYDORCZYK

TOMASZ IZYDORCZYK

Wykładowca i Specjalista ds. Ochrony Danych

Opiekun merytoryczny zespołu
tomasz.izydorczyk @ ariergarda.pl

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, takie przedmioty jak: organizacja i zarządzanie, e-administracja, ochrona danych osobowych. Jest autorem kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Pracował dla takich spółek jak: DGA S.A. (konsultant) , CUBE.ITG S.A. (dyrektor działu IT). Jest członkiem SABI.org.pl. Posiada certyfikat audytora wiodącego SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI takich podmiotach jak: CUBE.ITG S.A., JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie wykłada na WSB w Poznaniu, pełnię funkcję Eksperta ds. ochrony danych osobowych w ARIERGARDA.pl oraz pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o.

MACIEJ GRUSZCZYŃSKI

MACIEJ GRUSZCZYŃSKI

Specjalista ds. Ochrony Danych

maciej.gruszczynski @ ariergarda.pl

Prezes Zarządu Ariergarda Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od wielu lat zajmuje się organizacją wydarzeń oraz konferencji branżowych. Od 2011 roku związany z branżą telekomunikacyjną oraz IT. Współorganizator jednego z największych wydarzeń branży telekomunikacyjnej w Polsce, jakim jest iNET Meeting. Od 2014 roku zarządza firmą GET-NET zajmującą się wsparciem projektów biznesowych oraz prowadzeniem akcji i kampanii marketingowych. Z tematyką ochrony danych osobowych związany od 2013 roku. Praktyk w zakresie wdrażania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych u klientów branży telekomunikacyjnej oraz IT. W 2014 oraz 2015 roku prowadził szereg szkoleń i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jego doświadczenie przekłada się na wdrożenia związane z realizacją obowiązków prawnych przy prowadzonych przez partnerów biznesowych działaniach marketingowych, przedsięwzięciach branżowych oraz szeroko rozumianej obsłudze klienta.

MACIEJ KOŁODZIEJ

MACIEJ KOŁODZIEJ

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

wsparcie@ariergarda.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI);
Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi sp. z o.o.;
ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska;
Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT;
Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB).

Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukoraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.Uczestnik grup problemowych,działających przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, m.in. „Vademecum ABI”wydanego przez C.H. Beck. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi firmę FHU MatSoft, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji, teleinformatyki i bezpieczeństwa w branży nowych technologii. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN.Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Świadczy usługi doradcze,outsourcing ABIi IT.

JACEK ANDRZEJEWSKI

JACEK ANDRZEJEWSKI

Specjalista i trener ds. Ochrony Danych Osobowych

jacek.andrzejewski @ ariergarda.pl

Od ponad trzech lat aktywnie działający jako trener z zakresu ochrony danych osobowych. Zaangażowany we wdrożenia przepisów RODO w podmiotach realizujących projekty dofinansowane z funduszy unijnych. Aktualnie inspektor ochrony danych w Konińskim Domu Kultury, MOSiR Konin, sieci centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Urzędzie Marszałkowskim województwa wielkopolskiego oraz Sieci Aptek Prima. Uczestniczył we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w kilkunastu małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych głównie z branży meblarskiej. Słuchacz Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku „Inspektor ochrony danych”, absolwent studiów magisterskich UAM w Poznaniu. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz ochrony danych osobowych. Prezes oraz założyciel fundacji, której celem jest edukacja na rzecz poprawy świadomości związanej z ochroną danych osobowych. Członek stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI.

Audytor Wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

PIOTR SOWA

PIOTR SOWA

Audytor i trener ds. Ochrony Danych Osobowych

piotr.sowa @ ariergarda.pl

Audytor, analityk i trener. Z ochroną danych osobowych ma do czynienia od 2015 roku. Przeprowadził wdrożenia RODO w kilkudziesięciu podmiotach. Specjalizuje się w audytach, ocenie ryzyka i zapobieganiu incydentom. Ma za sobą ponad 200 godzin przeprowadzonych szkoleń, które rzadko są nudne. Raporty z audytów są cennym źródłem informacji dla administratorów danych. Znając realia polskich firm wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w biznesie w konsultacjach dla zarządów. W swojej karierze angażował się w liczne działania społeczne dla organizacji trzeciego sektora oraz w projekty międzynarodowe i komercyjne. Czuje się dobrze tam, gdzie jest problem do rozwiązania oraz w zadaniach, które wymagają elastyczności, umiejętności obserwacji, analizy oraz łączenia wiedzy z różnych obszarów. Na co dzień prowadzi firmę IGNATUS Audit Security Consulting współpracując z kancelarią prawną oraz jako freelancer z grupą specjalistów Ariergarda. Wiedzę pogłębia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

MARCIN STAWINOGA

MARCIN STAWINOGA

Wiceprezes Zarządu Ariergarda Sp. z o.o.

marcin.stawinoga @ ariergarda.pl

Wiceprezes Zarządu Ariergarda Sp. z o.o., absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Nauczyciel informatyki oraz fizyki, wykładowca, egzaminator oraz trener szkoleń informatycznych. Zajmuje się szeroko pojętym marketingiem i PR-em w urzędzie administracji samorządowej. W wolnej chwili zapalony sportowiec i fotograf.