ARIERGARDA (dosłownie z fr. arrière garde – straż tylna) to oddział lub pododdział maszerujący z tyłu za główną kolumną wojsk. 

Ariergarda powstała, aby wspierać wewnętrzne procesy Klientów i umożliwić im skupienie się na tym, co najważniejsze w biznesie.

Jako najskuteczniejsze działanie zapewniające bezpieczeństwo naszym Klientom, uznaliśmy budowanie świadomości i kompetencji w organizacji. Od lat zajmujemy się organizacją profesjonalnych szkoleń i konferencji tematycznych z zakresu ochrony danych osobowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki naszemu doświadczeniu i współpracy z ogromną ilością klientów, jesteśmy w stanie wesprzeć praktycznie każdy rodzaj biznesu. 

Rozwój nowych technologii niesie za sobą dwie potężne konsekwencje: szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego, a z drugiej strony duże zagrożenia dla prywatności. Naszą misją jest wspieranie rozwoju technologicznego i organizacyjnego naszych Klientów, przy jednoczesnym, pełnym poszanowaniu praw i wolności człowieka.