Nasza misja 

RODO

Nasza Misja

Chcemy iść przez świat w poszukiwaniu ludzi, którzy mają do zaoferowania coś ciekawego i którzy za nasze zaangażowanie w ich sprawę oraz oferowane wsparcie, będa potrafili dac coś w zamian. Budowane relacje, które uważamy za podstawę naszego działania, umożliwią w naszym mniemaniu wspólny, zrównoważony rozwój, dający korzyści wszystkim współpracującym stronom. Nie szukamy jednorazowej przygody, nie jesteśmy również wolontariuszami. Opierając się o proste, przejrzyste zasady chcemy nawiązać współpracę z klientami, którzy dążą do wzmocnienia swojego biznesu i realizacji wyznaczonych celów. Wspólnie chcemy budować lepsze jutro – Państwa i nasze.

Nie jesteśmy start-upem z mżonką zbudowania lepszego świata. Nasza misja opiera się o doświadczenie, wypracowane wzorce oraz ogrąmną liczbę zrealizowanych z pozytywnym skutkiem biznesowych projektów.

Opierając się o proste, przejrzyste zasady wspieramy naszych partnerów, którzy dążą do rozwoju swojego biznesu i osiągnięcia wyznaczonych celów.

Rozwijamy – Wspólnie zarządzamy zmianą, doradzamy i tworzymy szyte na miarę rozwiązania w oparciu o sumę naszych doświadczeń oraz wnikliwą analizę potrzeb naszych Partnerów.

Wspieramy – Umiejętności i wiedza ekspertów oraz odpowiednio dobrane narzędzia umacniają rynkową pozycję naszych Partnerów.

Chronimy – Bezpieczeństwo naszych Partnerów jest dla nas kluczową kwestią, a dzięki znajomości prawa, procesów rynkowych i organizacyjnych umiejętnie zapewniamy ochronę interesów.

 
Ariergarda to grupa ekspertów z doświadczeniem, wypracowanymi wzorcami oraz ogromną liczbę zrealizowanych z pozytywnym skutkiem projektów.

 

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla naszej firmy jednym z kluczowych elementów istoty funkcjonowania. Od początku naszego działania realizujemy konsekwentnie założenia strategii CSR. Wierzymy w to, że odpowiedzialnie prowadzony biznes przyczynia się do pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Wykazujemy inicjatywę w zakresie wspierania oraz realizacji projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

Działamy aktywnie wspólnie z przedstawicielami projektu przemocwsieci.pl – bezpieczniej w internecie oraz przedstawicielami organów ścigania budując świadomość przedsiębiorców, samorządów oraz oświaty w zakresie zagrożeń jakie niosą ze sobą nowe technologie mając na celu ochronę dzieci i młodzieży przed niebezpiecznymi treściami.

Promujemy lokalne, miejskie inicjatywy aktywizujące ludzi młodych w celu rozwoju ich umiejętności zawodowych i właściwego ich nakierunkowania. Wspieramy i prowadzimy działania w zakresie zmniejszania zjawiska społecznego wykluczenia poprzez zbiórki ubrań, zakup żywności i środków niezbędnych do życia na rzecz lokalnych schronisk, noclegowni i punktów pomocy.

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem programów pomocowych prowadzonych przez Polską Akcję Humanitarną na rzecz dzieci głodnych i niedożywionych.

Wspieramy lokalne inicjatywy jak Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic.