Zapraszamy do udziału w VII Meetingu Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – MIODO. Wydarzenie odbędzie się w Bronisławowie w Hotelu Magellan w dniach 7-8 grudnia 2023 roku. Organizatorem wydarzenia jest Ariergarda. Partnerami wydarzenia są DAPR oraz SABI. Tematem przewodnim Meetingu będzie styk RODO z Cyberbezpieczeństwem.

PROGRAM SZKOLENIA – Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 2023

7.12.2023 (czwartek)

8:30-9:30

Rejestracja uczestników

9:00-10:15

1.    RODO i cyberbezpieczeństwo – porównanie domen Mikołaj Otmianowski, Mateusz Jakubik

10:15-10:30

przerwa

10:30-11:45

2.    Czy cyberbezpieczeństwo może naruszać prawo, w tym prawa osób fizycznych? r.pr dr Mirosław Gumularz

11:45-12:00

przerwa

12:00-13:30

3.    Wnioski z kontroli sektorowej Prezesa UODO w zakresie aplikacji mobilnej – omówienie przypadku Jan Komosa

13:30-14:15

4.    Ryzyka dla praw lub wolności związane z wdrażaniem rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa Tomasz Izydorczyk

14:15-15:15

obiad 

15:15-16:30

5.    Aktualne zagrożenia cyberbezpieczeństwa Mariola Więckowska

19:30-01:30

kolacja

8.12.2023 (piątek)

9:00-10:15

6.    AI w RODO i Cyber, jak to zrobić legalnie?
r. pr. Magdalena Czaplińska

10:15-10:30

przerwa

10:30-11:45

7.    Łączenie domeny szacowania ryzyka cyberbezpieczeństwa z RODO. Czy to możliwe? Tomasz Pieszczurykow

11:45-12:00

przerwa

12:00-13:30

8.    Jak weryfikować dostawców w kontekście RODO i CYBER?
Arkadiusz Reiter

13:30-14:30

obiad

14:30-15:45

9.    Fundamental Right Impact Assessment (FRIA) – co nam szykuje
AI Act
Maciej Otmianowski

15:45-16:00

10.  Podsumowanie, zakończenie i rozdanie zaświadczeń

ZASADY UCZESTNICTWA

1) Koszt uczestnictwa 1190 zł netto obejmuje:

  • udział jednej osoby w szkoleniu w dniach 7-8.12.2023, 
  • nocleg w pokoju 2/os. (lub 1/os w zależności od wyboru opcji – za dopłatą) ze śniadaniem, 
  • obiad pierwszego i drugiego dnia, 
  • bufet kawowy, 
  • wieczorna kolacja w pierwszym dniu szkolenia, 
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, 
  • certyfikat uczestnictwa.

2) Organizatorem szkolenia jest Ariergarda sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-855) przy ul. Janasa 4, NIP 6292472682.3) Szkolenie skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz podmiotów publicznych (dalej: Klient). Uczestnikiem szkolenia może być także pracownik lub współpracownik Klienta. W takim przypadku faktura zostanie wystawiona na Klienta.

4) Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia, które zostanie przesłane elektronicznie na adres mail podany w formularzu rejestracyjnym. 

5)  Rezygnacja z udziału po 7 listopada 2023 r. lub nieobecność zgłoszonego Uczestnika powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury. Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłaszać wyłącznie mailowo na adres: biuro@ariergarda.pl.

6) Wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu szkolenia „VII Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych” znajdującym się pod linkiem: REGULAMIN