Oferta

Przygotowanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych

RODO

Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa pełnej dokumentacji, wymaganej zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, dokumentów normatywnych, do których odwołuje się ustawa oraz przy uwzględnieniu przepisów sektorowych i rozporządzeń wykonawczych.

Przygotowanie prawidłowej dokumentacji dot. ochrony danych osobowych jest jedną z pierwszych i najważniejszych czynności, jekie powinni Państwo podjąć w celu zadbania o podstawę do przetwarzania danych osobowych. Brak dokumentacji, błędne jej sporządzenie lub dezaktualizacja, to najczęstsze uchybienia, które wskazywane są podczas postępowania kontrolnego GIODO.

Dlaczego warto powierzyć przygotowanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych ekspertom Ariergardy?

Otrzymują Państwo kompletną oraz indywidualnie dopasowaną do specyfiki działalności dokumentację dot. ochrony danych osobowych.

Minimalizują Państwo ryzyko odpowiedzialności prawnej za uchybienia w zakresie ochrony danych osobowych.

Mogą Państwo skoncentrować się na głównym celu swojej działalności.

Uzyskują Państwo dokumenty zgodne z wymogami prawa, aktami wykonawczymi oraz przepisami branżowymi.

Otrzymują Państwo wsparcie eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Mogą Państwo konsultować opracowywanie dokumentacji na każdym etapie.
Państwa dotychczasowe dokumenty zostają sprawdzone pod kątem zgodności z wymogami prawa.