Przygotowanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych

Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa pełnej dokumentacji, wymaganej zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, dokumentów normatywnych, do których odwołuje się ustawa oraz przy uwzględnieniu przepisów sektorowych i rozporządzeń wykonawczych.
W ramach współpracy zajmiemy się przygotowaniem dokumentów:
 • polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

 • instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe,

 • ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 • wzorce upoważnień dla pracowników przetwarzających dane osobowe,

 • wzorce umów powierzenia oraz udostepnienia danych osobowych,

 • wzorce oświadczeń pracowniczych dot. zapoznania się z przepisami dot. ochrony danych osobowych,

 • wzory niezbędnych klauzul informacyjnych,

 • zgłoszenia zbiorów danych osobowych do GIODO,

 • wzorce rejestrów zbiorów danych prowadzonych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

 • prowadzimy regularne szkolenia kadry pracowniczej w zakresie ochrony danych,

 • prowadzimy sprawdzenia zgodności z prawem w zakresie przetwarzania danych przez Państwa procesorów,

 • przygotowujemy niezbędne klauzule informacyjne, regulaminy oraz inne dokumenty, których wymaga ustawa,

Przygotowanie prawidłowej dokumentacji dot. ochrony danych osobowych jest jedną z pierwszych i najważniejszych czynności, jekie powinni Państwo podjąć w celu zadbania o podstawę do przetwarzania danych osobowych. Brak dokumentacji, błędne jej sporządzenie lub dezaktualizacja, to najczęstsze uchybienia, które wskazywane są podczas postępowania kontrolnego GIODO.
Dlaczego warto powierzyć przygotowanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych ekspertom Ariergardy?
 • Otrzymują Państwo kompletną oraz indywidualnie dopasowaną do specyfiki działalności dokumentację dot. ochrony danych osobowych.

 • Minimalizują Państwo ryzyko odpowiedzialności prawnej za uchybienia w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Mogą Państwo skoncentrować się na głównym celu swojej działalności.

 • Uzyskują Państwo dokumenty zgodne z wymogami prawa, aktami wykonawczymi oraz przepisami branżowymi.

 • Otrzymują Państwo wsparcie eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

 • Mogą Państwo konsultować opracowywanie dokumentacji na każdym etapie.
 • Państwa dotychczasowe dokumenty zostają sprawdzone pod kątem zgodności z wymogami prawa.
 

Please publish modules in offcanvas position.