Obejmowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji

Przejmujemy od Państwa obowiązki oraz odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych w Państwa firmie. Zapewniamy stałe wsparcie ekspertów z naszego zespołu obejmującego specjalistów w zakresie prawa, rozwiązań informatycznych, zabezpieczeń, szkoleń, audytu oraz praktyków w zakresie ochrony danych osobowych w sferze biznesowej, samorządowej i oświatowej. Nasi eksperci są aktywnymi działaczami i członkami Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Suma wiedzy i doświadczenia naszego zespołu jest gwarancją dostarczania rozwiązań zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem.
Przejęcie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) przez podmiot zewnętrzny stanowi ogólnie przyjętą praktykę, która jest akceptowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 

Na dzień dzisiejszy, po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (od 1 stycznia 2015 roku), każdy administrator danych osobowych (właściciel firmy, kierownik jednostki, zarząd) może wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub samodzielnie spełniać wymogi Ustawy. Obowiązki, które zostały nałożone na Administratora Bezpieczeństwa Informacji obejmują, nie tylko nadzorowanie przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, ale również dokonywanie regularnych sprawdzeń ochrony danych w jednostce i sporządzanie sprawozdań ze sprawdzeń.
Dlaczego warto powierzyć objęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji ekspertom Ariergardy?
 • Zyskują Państwo pewność, że dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z prawem.

 • Minimalizują Państwo ryzyko odpowiedzialności prawnej za naruszenia ochrony danych osobowych.

 • Mogą Państwo skoncentrować się na głównym celu swojej działalności.

 • Optymalizują Państwo koszty funkcjonowania firmy.

 • Otrzymują Państwo wsparcie eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

 
 
W ramach przejęcia od Państwa obowiązków pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oferujemy:
 • przeprowadzamy audyt zgodności w Państwa firmie oraz przygotowujemy raport pokontrolny,

 • sporządzamy oraz wdrażamy niezbędną dokumentację dot. ochrony danych osobowych,

 • dokonujemy niezbędnych zgłoszeń w zakresie zbiorów,

 • przygotowujemy dla Państwa umowy powierzenia oraz udostępnienia danych,

 • prowadzimy dla Państwa kontrolę nad prawidłowym przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,

 • aktualizujemy stanu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w przypadku zmian w Państwa organizacji lub w zakresie prawa,

 • prowadzimy za Państwa rozmowy i korespondencję z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

 • reprezentujemy Państwa w przypadku kontroli z ramienia GIODO,

 • pomagamy w momencie wystąpienia incydentu w ochronie danych osobowych,

 • prowadzimy regularne szkolenia kadry pracowniczej w zakresie ochrony danych,

 • prowadzimy sprawdzenia zgodności z prawem w zakresie przetwarzania danych przez Państwa procesorów,

 • przygotowujemy niezbędne klauzule informacyjne, regulaminy oraz inne dokumenty, których wymaga ustawa,

 • służymy Państwu rzetelną i profesjonalną opinią prawną w zakresie ochrony danych osobowych,

 • na bieżąco dokonujemy aktualizacji wniosków rejestracyjnych zgłoszonych do GIODO,

 • dokonujemy regularnych sprawdzeń i audytów wraz z przygotowaniem raportów pokontrolnych,

 • rozpatrujemy skargi i wnioski osób fizycznych w związku z ich prawem do ochrony danych osobowych,

 • dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania związane z ochroną danych osobowych.


Z miłą chęcią udzielimy Państwu szerszych informacji dotyczących współpracy. Zapraszamy do kontaktu...

Oferta

Please publish modules in offcanvas position.